0

30 ვერცხლი


იესოს ვაკრავდით და ამით ვხარობდით
პილატეს ვუქებდით დასაწვავ განაჩენს,
მერე კი რომ მივხვდით საშველად ვჩქარობდით
მერე კი... კიიცით არდავწერ დანარჩენს.

რამდენი ვევედრე მუხლმოყრით პრეფექტსდა,
კაცი რომ გაეშვა ის საიადონო
ვიფიქრე მოვახდენ მე თქვენთვის ეფექტსდა,
იმ ვერცხლსაც ავიღებ რაუჭირს ბატონო?

ბოლოს კი წერტილი დავუსვი სატანას
მოვშორდი ჩემს სულში მოღვაწე შაითანს,
მივვარდი ქრისტესთან ის კი ჯვრის ატანას
ცდილობდა... და მივხვდი ბოლოს რომ აიტანს.

და მაინც პილატეს ვუქებდით განაჩენს
ბოლოს კი კიიცით,,, არდავწერ დანარჩენს
კომენტარები (0)