ისეთი არა გყავს არავინ

ისეთი არა გყავს არავინ
რომ ჩაგჩურჩულებს მიყვარხარს
ყურში, და ხერხემლის მალებზე
დაგიწყობს მზისგულა მიხაკებს,

ჯობია მე თვითონ მიყვარდე,
გიყვარდე ვიდრე შენ, ვერ მნახო,
მელოდო, 
მელოდო,
მელოდო,
ვერ მნახო - ხელი ვერ შემახო.

და გრძნობის გამხელას ყოველთვის
აჯობებს, უფრთხილდე შენახულს,

თუ შენზე ფიქრით, მე გონებით
სული და ხელები შეგახე.
კომენტარები (0)