გიორგი ხევისწყლისპირელი - ისტორია- არქეოლოგია, თეოლოგია.