ვზივარ და საყაროს ფერადი კადრებით, ისევე საკუთარ სიმშვიდეს ვიგონებ.