"ხო და თუ ცოცხლობ, სხვებს არ გავდე ასე ჯობია"

140