გრამატიკა


- აბა მითხარ, რომელ რიცხვში
არის სიტყვა ბაფთა?
- მხოლობითში, - იმწუთშივე
უპასუხა მართამ.

- და, შარვალი რომელიღა
რიცხვში არის, თემო?
- ზემოთ მხოლობითშია და
მრავლობითში - ქვემოთ.
0 კომენტარი

© POETRY.GE 2013 - 2024

@ კონტაქტი