დაამთავრა საქართველოს საპატრიარქოს წმ.ანდრია ბირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი