თამარ კარანაძე

თამარ კარანაძე - ფოტო დაბადება_14/12/2000. (სახელი არ ვუწოდე) _ უცნობია . მსურს, რომ სხივები არ შთანთქოს საზარელმა ნაპრალმა.