0

მე მეგობარი გიწოდე რადგან ...


მე მეგობარი 
გიწოდე რადგან,
მთელი სხეულით
დაგაქვს სამყარო 
რომელსაც, ჩემი 
ცხოვრება ჰქვია 
რომელშიც ,
ხან წვიმს 
ხანაც ძალად თოვს .
*
მე მეგობარი ,
გიწოდე რადგან 
გული შუაზე
გადამიხლიჩე ,
და საერთო 
ყველა ის გრძნობა 
რომელსაც, მძაღე 
ყოფა გვიმიზნებს .
*
მე მეგობარი 
გიწოდე რადგან ,
ცამდე მართალი
დაგაქვს თვალები ,
უსამართლობას 
ხედავ და ბორგავ ,
ნელ-ნელა გწამლავს 
მწარე ნაღველი .
*
მე მეგობარი 
გიწოდე რადგან ,
ყველა წავიდა 
როცა შენ დარჩი
როგორც იესომ ,
მოუხმო მამას 
სწორედ მის მსგავსად 
მიწად შენ მყავდი .
*
მე მეგობარი 
გიწოდე ომში ,
გიწოდე გლოვის 
მწარე თარეშში,
შენ მომეშველე 
იმ ხანად ლოცვით 
ეკლიან გზაზე 
მცველად დამჩემდი. 
*
მე მეგობარი 
გიწოდე რადგან ,
უერთმანეთო 
არ გვაქვს წამები ,
და ვით ტყეები 
გადაჩეხილი 
შენით ლაზარეს 
მსგავსად აღვსდექი .
კომენტარები (0)