0 6

სიმშვიდე სადაა...


მიზანი თუ მტკიცეა!
მიზეზი არ არსებობს!
სიტყვები თუ მყისეა!
ბზარი ვერ იარსებებს!

ბრძოლა თუ სამართლიანია!
გამარჯვება წარმატებულია!
სიყვარული თუ ჭეშმარიტია!
 დავიწყება შეუძლებელია!

ცალმხრივი არაფერი ვარგა!
მითუმეტეს გრძნობა...
წამოძახილმა ფასი კარგა...
სიზარმაცემ კი ბრძნობა...

სხვის ხელებში ყველაფერი მარტივია!
სიმართლის გზები  ღირებულია!
ადამიანობა კი რთულია...
მაგრამ სისუსტე ადვილია...

ცხოვრება თუკი ბრძოლაა ...
მაშინ სიმშვიდე სადაა...
მაშინ რომელი დროაა...
ალბათ სიახლეც მზადაა...

სიმშვიდე სადაა....

23.01.2023

თ.ფუტკარაძე
კომენტარები (0)