0 16

ტაძარში


● 

                   მოსჭარბებია
                   ,,სულის საქმე", ვის...

როს მის სახსნელად ტანი დავძარი,
ტაძარში იდგა სუნი, საკმევლის
და ხალხით მწირი იდგა ტაძარი.

შანდალი იყო ვიწრო და ღვენთი
რუხ ფილაქანზე ციმ-ციმ დიოდა...
ო, სადღაც ზემოთ ,იწვოდა' ღმერთიც
და ალბათ ღმერთიც ჩემზე ტიროდა.

თამთა მუმლაძე ✏
კომენტარები (0)