0 6

მზის ჩასვლა


● 

     კბოდე ტარივით დაიგო ,,ცელმა"
    და გრძელდებოდა ,,კვლა", იქ,
                                ნაპირის...

ქარით გაიხსნა და როგორც ელვამ*-
პალმების წკეპლამ კვლავ იკრა პირი.

ვით ნამთვრალევი, ოთხზეღა იყო,
თითქოს ტალღისას დასწვდეს, უნდა, შტოს,
როს ანარეკლით ოთხზე გაიყო
და მზე მოთავსდა ზღვაში უნაშთოდ.

თამთა მუმლაძე ✏

*შესაკრავი.
კომენტარები (0)