ქარია

დღეს უსაშველო ქარია,
ფიქრები ისევ არია,
და ვინ რა იცის ვის გულში, 
როგორი ტიპის ქარია. 

დიდი ხანია დარია,
დიდი ხანია წყნარია,
მაგრამ ბოლო დროს რატომღაც, 
რაღაცამ ისევ არია.