0 77

ნაწყვეტი ცხოვრებიდან


მე დავინახე მოხუცი პაპა როგორ დაუყვა ფერდობზე ყანას. ნატანჯი სახე, შრომისაგან დაღლილი მაჯა.მხარზე გუდა და გუᲓაში პური ან იქნებ არცა.ჩაფიქრებული ბანცალ-ბანცალით მიაბიჯებდა მიწაზე წყნარად,წინ ქვა შემოხვდა, ისიც მოხუცი,ხავსმოდებული ელოდა დაშლას.მოხუცმა კაცმა ერთი შესძახა (მადლობა მაღალს) გუდა მოიხსნა და ძლივს-ძლივობით ცივ ქვაზე დაჯდა.
კომენტარები (2)
ძალიან კარგია.

გიორგი გაგნიძე ადამიანი - 19.08.2022

Მადლობა