0 11

მეუღლეს


* * * Tinia Zhvania 
შენი მხრებიდან ჩემ მხრებამდე მანძილი მშვიდი,
ჩვენი ფიქრები წვიმებივით უცაბედია,
მე შენ გადაჭრით, გამიზნულად ამოგირჩიე,
და არ წამოქცდეს გევედრები, რომ ეს ბედია.

    
                      თემო ადეიშვილი
კომენტარები (0)