0 88

და სიყვარული ასე იბადება


როდესაც სული სულს შეერწყმება,
როდესაც გული გულს ჩაეკონება,
მაშინ ორიდან ერთი იქმნება
და სიყვარული ასე იბადება.
კომენტარები (1)

Nino gogoladze Bioteqnologi - 11.05.2020

თუ ცამ მიწა აირეკლა დიდი გრძნობა გაჩნდა,
წამს კი წამი არ შეერწყა მანამ არ იგრძნო,
სიყვარულის ნეტარება...