0 2

დაე გაიფურჩქნოს...


დაე გაიფურჩქნოს, ვით გაზაფხული
გულში მოჩუხჩუხე მრავალი ოცნება,
რომ გადახალისდეს და მუდამ ჰყვაოდეს
სიყვარულივით ლამაზი ცხოვრება.
კომენტარები (0)