0 24

ცოდვის ვირუსი


ვიდრე ვირუსი სახელად "ცოდვა"
მსოფლიოს გველივით შემოხვევია,
სიცოცხლე მუდამ საფრთხეში იქნება,
ვიდრე ღვთის "ვაქცინით" არ განიკურნება.
კომენტარები (0)