0 39

დადგება დრო, როცა სრულად შთაინთქმება...


დადგება დრო, როცა სრულად შთაინთქმება
ღვთის მიერ სიკვდილი - სიცოცხლის მტერი
და არასოდეს არ დაიღვრება
გლოვის და გოდების  ულევი ცრემლი.
კომენტარები (0)