ცაავა თემური - უცნობი პოეტი

ცაავა თემური - ფოტო მთელი ჩემი ცხოვრბა აბრევიატურაა...