0

სიკვდილის წამი


კარს მომდგომია სიკვდილის წამი, შიშმა შეიპყრო ჩემი ვედრება, მაშინ დავწიყე ცოდვაზე ფირი როცა სიკვდილის ერთი წამია.       
მაშინ მომძლია უსაზღვრო ტალღამ, და გადამგდო შორს შორს ნაპირად, ფიქრები მხოლოდ ცოდვებზე ხედვით, უკვე დამლია უკვე წამია. 
წავსდექ სამსჯავროს საშინელ სიზმრად აქ ეშმაკები უკვე არინ, ანგელოზებო მოგიხმობთ თხოვნით, უკვე წამია სული დამლია.
კომენტარები (0)