0 1

სურვილი


მინდა ცად ვიყო - ვარსკვლავი ბევრი
და დედამიწა მეფინოს ფერხთით,
მინდა ზღვა ვიყო - იდუმალ ეშხით
და მზეს ვძირავდე უძირო ფსკერში.
ვიყო ნიავი - ჯიუტი, ცელქი
და წვიმის წვეთი - ცრემლები ზეცის.
მინდა მზე ვიყო - სიცოცხლის ფესვი
და ღამით მთვარე - ფარული ვნებით.
მინდა კლდე ვიყო - დამცველად ქვეყნის
და წყაროს წყალი - მწყურვალე ერის.
ზამთარიც ვიყო - ყინული თეთრი
და გაზაფხულის - სიცოცხლის წვეთი.
მინდა ცად ვიყო მსახური ღმერთის,
გაყინულ გულში იმედის სვეტი...
კომენტარები (0)