0 8

გზა გალაკტიონის


გალაკტიონსაც გიჟად თვლიდნენ,
წუნობდნენ რითმებს
ხოტბა-დიდების შემოძარცვეს ძველი მანტია,
გარეთ განაგდეს, ერთი სკამით, კალამის ნებად,
ქალაკტიონის ვერ გატეხეს დღის განდიდება.
ლოთობას სდებდნენ, ბუმბერაზი ხალათით მოსეს,
გამოკეტილი, ვით ლომგული ჰყავდათ ღვთის ნებად,
თავისუფლებას დაწაფებულ ღვთიურ წყაროზედ
შემოახურეს ქვა-ღორღების ბოღმა ფილებად.
გალაკტიონსაც გიჟად თვლიდნენ, წარსულის ლანდად,
დროის სარეცელს გამოჭედა წლებმა დიდება
და ისტორიის ნაკვალევზე სხივოსნად მდგარი
ვარსკვლავად ნათობს ბუმბერაზი გენის დინება.
კომენტარები (0)