0 0

სიტყვა


ლამაზ სიტყვებით აგებენ კოშკებს,
ქმნიან საწყისებს, ბოჭავენ გროშებს,
ლამაზ სიტყვებით ხურავენ ქოხებს
ხოტბა-დიდებას ასხამენ მომსვლელთ.
სიტყვებით კლავენ, სიცოცხლეს სპობენ,
ბაზრად ჰყიდიან და არც ნანობენ,
სიტყვებით ცემენ, უაზროდ მტრობენ
და პატიებას კვლავ სიტყვით სთხოვენ.
სიტყვა უფლისგან იყო ყოველი,
უძლეველია სიტყვა - მთხოველი,
უძლური არის ავის მომცემი,
სიყვარულია - მრწამსი ყოველის.
სიტყვა - საქმისგან გამიჯვნით მდგარი
ობოლი არის, ვით კენტი ვარდი,
ჩამომჭკნარია უდაბნოს მდგარი,
მისი საკვები - საქმენი არის.
დღესაც სიტყვაა - საწყისი სტროფის,
მაამებელი - ხმა-ტკბილი მგოსნის,
სამართალია - მართალი მოწმის,
იარაღია - უფალთან ლოცვით.
სიტყვა იყო და იქმნა სამყარო,
სიტყვა - საქმემან უნდა ახაროს,
გულიდან იშვას, ბაგემ განავრცოს
და სილამაზე სიტყვამ გაგვაცნოს..
კომენტარები (0)