0 9

ადამიანებს


ადამიანებს ჩვევად ექცათ ეს სიტყვა ,, ჩემი'',
ადამანებს აღარ უნდათ ერთურთის გვერდით,
ისევ ჰყიდიან, ნაწყალობევს ბაზარზე შავად,
რომ მომავალი არ ადარდებთ... მისცეს სატანას.
ჩვილის სიცოცხლე ბოროტების შეიქმნა ხარჭად,
ბავშვის სიძვაში ჩაფლულია დიდი, პატარა,
ქალი-კაცია, ყველას ერთად დაებნათ თავგზა,
ეს ჯოჯოხეთი დედამიწაზე როდემდე გატანს?
კომენტარები (0)