0 9

გარეთ წვიმაა


გარეთ წვიმაა, წკაპა-წკუპია,
მხოლოდ სიჩუმე... მთვარის შუქია...
ეს რომანტიკა განა რთულია?
გრძნობათა ჩკნობის დასასრულია...
დასაწყისია ახალი ყოფის,
დასაბამია გრძნობათა ტკბობის,
გასახარია... გასაქანია...
ეს უკვდავების ერთი წამია...
გოგო - ლამაზი, ნატვრის თვალია,
ზღვის მარგალიტი, ცის სადარია...
დასასრულია?.. დასანანია...
წვიმაა გარეთ, წკაპა-წკუპია...
ეს სიზმარია?.. ეს სიზმარია?..
კომენტარები (0)