0 2

იუდა


როცა მაცხოვარს აცვამდნენ ჯვარზედ,
იუდა იდგა ყველასგან განზედ.
ფულის ჩხრიალი უვსებდა თვალებს
და უბრწყინებდა დღეს ბნელით სავსეს...
ვერცხლში გაყიდა დამხსნელი ერის
და მოიმოსა მანტია ეშმის.
ასე გადმოჰYვა შთამომავლობას
ერის გაყიდვა, ფულზედ გაყოფა...
საქართველოში დასახლდა ბევრი
და დასასრული ყველას აქვს ერთი...
როცა მაცხოვარს ჯვარზედ აცვამდნენ,
იუდა მაშინ თვლიდა ანაღებს,
მალევე ჰპოვა მან თავის წონა
და დაუსრულა სიცოცხლე თოკმა...
კომენტარები (0)