ვასო დოღონაძე

ხელოვნებათმცოდნე

0

მხოლოდ და მხოლოდ დაბურულ ..


მხოლოდ და მხოლოდ დაბურულ
ნისლში,  სადაც იდუმალ ხმათა ჩრდილები
დანავარდობენ სულის ანაზდად და შენი ყოფა, როს გადაქროლვა, როს აფეთქება გაშლილ კვირტების ნისლში უნისლოდ დაიკარგება და  შენ წამიერ შეიგრძნობ ხმათა შენში შემოსვლას და გარდატეხას.
კომენტარები (0)