ზალინა კუსიანი - ფოტო

ზალინა კუსიანი - ფილოლოგი

  117

,,მარტოობა არის ადგილი, სადაც სასიამოვნოა ყოფნა, მაგრამ უსიამოვნოა დარჩენა"