0

რა მალე დამთავრდა ..


რა მალე დამთავრდა, ანა,
უმწეო ზღაპარი ჩვენი.

არც - შავტარიანი დანა.
არც - ტყვიის ცამეტი ჯერი.

არც - არჯალ ქაჯებთან ომი.
არც - ქვაბში ბნედილი გდება...

გული კი, ტრფიალის მნდომი,
მწყდება და
მწყდება და
კვდება.
კომენტარები (0)