გურამი ჯიმშელეიშვილი - ფოტო

გურამი ჯიმშელეიშვილი - მკვლევარი

სახელი:გურამი დაბადების თარიღი 1993 წელი აგვისტო.