ზვი ადი - ფოტო

ზვი ადი

  1240

დაბადების თარიღი 1990 წ.