0

სამწერტილები


ღამე... საათი... ისრები... ორი...
მზერა... ზედმეტი... ფიქრები... ბევრი...
რაღაც... გრძნეული... ქარები... თქორი...
რაღაც... სიკვდილი... ირემი... ტევრი...

ბარდი... ბუჩქები... ხვეული... ხშირი...
ბინდი... ბილიკი... ხეები... სავსე...
სავსე... ხეები... ტოტები... ჩრდილი...
ჩრდილი... ტოტები... საშიში... ასე...

კვირა...დღეები... წითელი... ხშირად...
იქვე... კვადრატი... მარხვები... ალბათ...
ისევ... ნათელი... დღეები... კვირა...
მარხვა... კვადრატი... მრავალი... დაბლა...

სამი... თითები... მუცელი... შუბლი...
მხარი... მარჯვენა... მარცხენა... სამი...
ჯვარი... ბიბლია... ლოცვანი... უფლის...
ღმერთი... წყალობა... სამოთხე... წამი...
კომენტარები (0)