0

გუშინ ჩაგიყარე ..


გუშინ ჩაგიყარე
წყალში იმედები,
ახლა ზედაპირზე ტივტივებენ.
კომენტარები (0)