ახლა დღეებს ვითვლი ..

ახლა დღეებს ვითვლი ისე,
როგორც თევზი წყლის წვეთებს.
გახვრეტილ პარკში.