ნეკერჩხლის ხეებს ..

ნეკერჩხლის ხეებს,
ქარის სიძლიერით
დასცვივდათ კანადის დროშები.
შემოდგომაა...