და წარადგინეს უფალი ჩვენი..

და წარადგინეს უფალი ჩვენი,
ვით ავაზაკი, ხალხის წინაშე...
ბრბო გუგუნებდა...
სისხლის მონატრულ
ლერწამიც იყო პალესტინაში...
-გაუშვით მკვლელი, ო, განუტევეთ,
დე, მისი სისხლი... ზღოს უფლის სისხლმა!
და... სასოება... დაფარა შურმა
და...
სიყვარული...
წალეკა ზიზღმა!
და აღიმართა წამების ჯვარი
შეუცოდებელ სულის წინაშე...
დაოკდა რისხვა...
პალესტინაში...
ჭიანჭველსაც...
სწყუროდა სისხლი!
კომენტარები (0)