3 18241

ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით..


ფეხი დამადგით,
გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან,
წყალობა ჰყავით...
საქართველოის ყოვლოს მპყრობელმან
ვისურვე დავით...
ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი
ყურძნის მტევნებით...
--ასეთი ცოდვა რა გაქვს მეფეო მიუტევები
ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს,
რაი გადარდებს?
გასწიე იგი “ნიკოფსიითგან
დარუბანდამდე“....
თუ, ეს მაღალთა თავმდაბლობაა
ოდით და ოდით?
თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ, მეფეო,
რაღა ქნან ცოდვილთ
სულის სიმშვიდის, სულის სიმშვიდის
ვერსით მპოველთა?
--ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით
ფეხი ყოველთა...
კომენტარები (17)

halami prefosional tutu - 21.01.2021

halam ulum bulum gulum

halami prefosional tutu - 21.01.2021

მე ვარ ჰალამი მითხარი სალამი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
სალამი ჰალამი მეც მითხარი სალამი სანამ გაქვს კალამი და არ დაგავიწყდეს გამოიყენე ბალზამი შენ ხომ ხარ მაგარი და თუ შენ არ ხარ ჰალამი მაშინ შენ ხარ კუკუიანი ტრაკი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი
აალამი ბალამი გალამი დალამი ეალამი ვალამი