0

ქელე თაფა- თავების გორა


მესხი მწყების ნაამბობი

მამა-პაპათგან ძველი ამბავი
ესე გვსმენია:
თამარ დედოფალს, დიდ თამარ მეფეს
პირად მშვენიერს
ურჯულოსთან რომ ომი ჰქონია,
თათარს შებმია,
შაბამის ველზე ორმოთ ამოთხრა
უბრძანა,
მერე-ბალახით მათი დაფარა
ცხენი და კაცი
თხრილში ცვიოდა, არ დარჩენიათ
მომხვდურებს მაცნე...
მტრის თავებისგან აღმართეს გორა
და ქელე თაფა უწოდეს იმას...
ეს გადმოცემა ცოცხალი არი
ჩვენს ხალხში დღესაც...
იმ ადგილებში ცხვარი დაგვიდის,
საქონელს ვმწყემსავთ.
კომენტარები (0)