0

ო, მიტევებავ...


ო, მიტევებავ,

(ჩაგვიტყდა ხიდი!)

იმ დიდ სიყვარულს

გაფიცებ ღვთისას,

კვლავ შენებურად

დახარე მშვილდი,

წაართვი ძალა

გაფრენილ ისარს!
კომენტარები (0)