0

რა ეშველება...


რა ეშველება ამ მოკლე ზაფხულს?

თვალ და ხელ შუა გაგვიქრა არე...

შენც დაგეწყება ფოთოლთა ცვენა,

ჩაიკეტება სამოთხის კარი...

და ვერ იხილავ შენ ვერცერთ ბულბულს

შენს გაძრცვნილ რტოზე კვლავ ამოდ მყეფარს...

შენ ხელმწიფების შენი სიამე

სულ ვერ იგრძენი, ყვავილთა მეფევ!

რა ეშველება ამ მოკლე ზაფხულს?
კომენტარები (0)