ბესარიონ გაბაშვილი

პოეტი, პოლიტიკური მოღვაწე

0

ჭადრაკზედ ზმები


ნიჭად რა კიდარ უკადრად მე ფერხნი შემჰსდგენ ღონითა;
ჟილ ბლაზი ერის მეტ ლიზღვით დამმხედ არ იყოს ჰხსონითა;
დიაცურ კუდი კაპაი კიდედ მერ განვლის ფონითა;
იქ იში ითქმის, აქ ვაშა, მათი რიდი მაქვს წონითა!
კომენტარები (0)