დავით ტურაშვილი (ახალგაზრდობის ფოტო)


წყარო: www.facebook.com