დუტუ მეგრელი ფოტო პორტრეტი


წყარო: www.nplg.gov.ge