ეგნატე ნინოშვილი - ფოტოები, სურათები

  • ეგნატე (ნინოშვილი) ინგოროყვა | ფოტო