0 1123

მე რომ მკითხონ..


მე რომ მკითხონ: - რა გვინდა, რომ ბედნიერი გახდეს კაცი?
ვუპასუხებ: - საქართველოს ეს ბუნება თვალწარმტაცი!
კვლავ რომ მკითხონ: - რა უნდა, რომ გაქრეს დარდი გულამკლები?
ვეტყვი: - სულ თვე მგზავრობისა, არც მეტი და არც ნაკლები.
კომენტარები (0)