0 1524

აჰ, შორს გაისმის ..


ციკლიდან „პაციფიზმი“

აჰ, შორს გაისმის
ფოთლების ვალსი,
კაფეში:
ჰაი და ჰოი-რია,
ვიღაც გადავარდა.
რკალები წყალზე,
რკალები წყალზე,
რკალები წყალზე,
ამოირია!
კომენტარები (0)