0 615

გადამწვანებულ მწერვალებიდან ..


გადამწვანებულ მწერვალებიდან
მოედნებიანს დავსცქერი ბათომს,
ესაა მკრთალი ნათელი დილის,
დილის, რომელიც სიხარულს მათოვს.

ო, მოგონებავ, როგორ გიცდიდა
ის სიხარული თეთრი რტოებით.
რაგვარ სიცხადით შენ განგიცდია
ყრმობა - გემების მოახლოებით.

მოგონებები! ისინი - როგორც
მოგზაურები ლამაზი ნავის,
მიმოსცურავენ აღმოსავლეთით,
როცა ასეთი ცისკარი ჰყვავის.
კომენტარები (0)