განა მისთვის ამშვენებს ..

ციკლიდან „რევოლუციონური საქართველო“

განა მისთვის ამშვენებს
მას წითელი ორდენი,
დაჰყვეს მედიდურება
თუნდაც მცირეოდენი?
ან და განა იძლევა
ეს ორდენი რაიმეს,
რომ იწვევდეს ვისსამეს
ჰოიმეს და ვაიმეს?
არა. მისი ორდენი
სხვანაირად ჭიატებს,
ძველი ჯვარმედლების გზა
მას არ ახასიათებს.
ის აგონებს: „გახსოვდეს
მუდამ ძველი მხნეობა,
წამით არ დაივიწყო
შენი მოვალეობა.
თუ მტერს თვალი უჭირავს
ტფილისზე და ბაქოზე -
მხნედ და შეურყეველად
იდექ საგუშაგოზე“!
განა მისთვის ამშვენებს
მას წითელი ორდენი,
დაჰყვეს მედიდურება
თუნდაც მცირეოდენი?