0 765

გუგუნი ძველი ბუხრის ..


ციკლიდან „პაციფიზმი“

გუგუნი ძველი ბუხრის
სხვანაირია დღეს.
მოხუცი ქედს არ უხრის
გახსენებათა ტყეს.

მოკრიალებულ ეზოს
თვალი უღიმის რულს -
რაგინდ ისარი ესოს
კაცის ზღვასაებრ გულს.
კომენტარები (0)